Území MAS Blanský les - Netolicko

Jankov – křížek na polní cestě směr Záboří

Detailní popis: K tomuto křížku se váže pěkná pověst či legenda. Pekelný pes u Jankova U Jankova za vesnicí, tam co za hřištěm odbočuje z netolické silnice tzv. „mrtvá cesta“, (což je jiná pověst) stojí asi 150 m od toho rozcestí velký kříž. Podle pověstí, se na tom místě zjevoval kolemjdoucím čert v podobě velikého černého psa. Oči mu svítili jako žhavé uhlíky a vyplazený jazyk měl až na kolena. Že se jedná o pekelného psa usoudili lidé podle toho, že měl na levé zadní noze kopýtko a na huňaté černé hlavě byly patrné žlutavé hrbolky, jistě čertovské rohy. Pes sedával nepohnutě na stejném místě u rozcestí. Jakmile ale ucítil, že se někdo blíží, naježil se, vyrazil proti němu a prohnal vyděšené chodce i povozníky až k vesnici. Pak se vrátil na své místo a zmizel až když ponocný ve vsi odtroubil půlnoc. Místní lidé z toho byli zděšeni a všichni raději to místo velkou oklikou objížděli nebo obcházeli. Nikdo jim neuměl poradit a pes byl zatím čím dál zuřivější. Jeden žebrák, který si v obci vyprosil nocleh jim poradil, aby na tom místě postavili kříž. Jak řekl, tak udělali. Ráno bylo ale celé dílo zničeno a rozmetáno po okolních polích. Pes v těch nocích šíleně zuřil a každého kolemjdoucího roztrhal. Nevěděli opět co si mají počít a tak znovu vyhledali toho žebráka. Ten chvíli přemýšlel a pak jim poradil. Ráno se všichni pustili do práce, aby bylo dílo hotové do večera. Večer nakreslil rychtář kolem kříže svěcenou křídou veliký kruh, vnitřek vykropil svěcenou vodou a všichni čekali, co se bude v noci dít. A dělo se. Pes šíleně zuřil, rozbíhal se proti místu kde stál kříž, ale pokaždé jakoby narazil na nějakou neviditelnou zeď. Nikdo ve vesnici té noci nespal a všichni se modlili v úzkosti, aby se jim temné síly nepomstily. Ráno uviděli tu spoušť okolo kříže. Všechny kameny na které drápy dosáhl, byl odvaleny a rozmetány po okolí, ale kříži uvnitř kruhu se nic nestalo. Přivedli kněze z Čakova, který kříž vysvětil a posvětil i okolní pozemky, aby sem už zlé mocnosti neměli přístup. Od té doby se tu pes již neobjevil. Kříž tu stojí dodnes, ale již novější. Ten původní dřevěný byl mezitím několikrát vyměněn a znovu vysvěcen. Na zděném podstavci, do kterého je zasazen kamenný hranol se železným křížem, je v omítce vyveden letopočet 1945. V ochrannou moc svěcené křídy a svěcený vody naši předci pevně věřili. Světí se v kostelech v předvečer Tří králů. Dříve si ji lidé odnášeli domů a kropívali s ní stavení, zahrady i pole. Používala se i lidovém léčitelství, protože před ní zlý duch prchá. Stejně tak i svěcená křída byla ochranou před temnými mocnostmi, takže se jí dělala před filipojakubskou nocí znamení na všechny dveře do obydlí, chlévů i kurníků, aby chránila lidi i zvířata před mocí čarodějnic. Zpracoval Oldřich Petrášek, zdroj K. Pinc – Kytička pověstí jihočeských 1945.

Název objektu:Jankov – křížek na polní cestě směr Záboří
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Jankov
Katastrální území:Jankov u Čes. Budějovic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:0,2 m * 0,4 m
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1945
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav