Území MAS Blanský les - Netolicko

Jankov – kaplička u silnice

Detailní popis: Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého u silnice směrem do Čakova. Drobná zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu z popudu p. Žaludové, orientována k jihu. V ose severního průčelí je prolomena valeně zaklenutá plochá nika, uzavřená kovovými dvířky vyplněnými pletivem. Niku rámuje hladká šambrána se zvýrazněným lichoběžníkovým hlavním klenákem, šambrána přechází pod nikou do obdélného pole, vyplněného štukovým červeným christogramem, lemovaným červenými květy. Průčelí rámuje na nárožích hrubě rustikovaná lizena, spojená drobně zubořezovým vlysem, spojeným s profilovanou římsou. Mezi zubořezem a nikou je umístěn letopočet 1899, rozdělěný po stranách hlavního klenáku. Z římsy vyrůstá trojúhelníkový štít rámovaný vyžlabenou římsou, v ploše trojúhelníková vpadlina zdobená zubořezem a štukovým jetelovým křížem uprostřed. Boční stěny hladké, nezdobené, ukončené profilovanou římsou, zadní stěna nezdobená, přechází bez členění do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, vyrovnávajícího nerovnost terenu a připojeného zaoblenou soklovou římsou. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky, z vrcholu střechy vyrůstá malý kříž.

Název objektu:Jankov – kaplička u silnice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Jankov
Katastrální území:Jankov u Čes.Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1899
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci