Jamné - kaplička na rozcestí
Území MAS Blanský les - Netolicko

Jamné – kaplička na rozcestí

Název objektu:Jamné – kaplička na rozcestí
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Boršov nad Vltavou
Katastrální území:Záhorčice u Vrábče
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1 m x 0,5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci

Detailní popis: lidová s barokními a historizujícími prvky, poslední oprava jaro 1996, děná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu, orientovaná k severu. V ose jižního průčelí je prolomen široký, hluboký, segmentově ukončený výklenek s hladkými stěnami a stupněm pro umístění sochy. Výklenek uzavírá kovaná mříž s šípovitě ukončenými pruty, mezi něž jsou vepsány protáhlé elipsy. Průčelí horizontálně člení široká bohatě profilovaná přetržená římsa v úrovni patky segmentového oblouku výklenku, pokračující na bočních stěnách. Plochu průčelí po stranách výklenku zdobí 2 + 2 obdélné vytažené terče, před opravou mající spíše podobu rustikové lizeny. Svažitost terenu vyrovnává zvýrazněný sokl na průčelní stěně členěný vpadlinou pod výklenkem. Průčelí ukončuje obdobná široká římsa, pokračující na bočních stěnách jako římsa podstřešní. Na římsu dosedá převýšený trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou zubořezovou lizenou a krytý na hraně taškami. Z vrcholu štítu vyrůstá kříž s prázdnou plochou ramen, vyplněnou slabým prutem vyrůstajícím z kruhového terče v místě křížení. Hladké boční stěny horizontálně člení zmíněné široké římsy, zadní stěna hladká, bez architektonického členění přechází do hladkého trojúhelníkového štítu. Kapli završuje sedlová střecha krytá taškami Bramac. Původní vybavení kaple nedochováno. malba Jana Šnajdra z Hosína je z roku 1996.