Území MAS Blanský les - Netolicko

Hradce – kaplička v obci

Detailní popis: kaplička sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a Panny Marie, lidová klasicizující, Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. Východní průčelí vyplňuje velký, valeně zaklenutý výklenek obdélného půdorysu, uzavřený novodobým mřížovým plůtkem, dosahujícím k patě klenby. Klenba výklenku je nepatrně zůžená, zadní stěna výklenku je osazena obrazem sv. Jana Nep., sv. Václava a Panny Marie Kájovské. Plochu průčelí zdobí plochá římsa v úrovni patky klenby, přesahující i na boční stěnu kaple, ve vrcholu výklenku hladký lichoběžníkový klenák, dotýkající se kladí, ohraničeného mělkými profilovanými římsami. Na horní římsu dosedá fabionová římsa nesoucí převýšený trojúhelníkový štít, rámovaný deskovou obvodovou římsou. Vrchol štítu je přetržen ve formě frontonu, ze středu vyrůstá hranolový sloupek nesoucí plochý dvouramenný kříž. Boční stěny hladké, stejně jako zadní stěna, přecházející do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá z vysokého soklu odděleného od korpusu výraznou oblounovou soklovou římsou. Sedlovou střechu kryjí prejzy.

Název objektu:Hradce – kaplička v obci
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Hradce
Katastrální území:Hradce u Homol
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li):obraz sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a P. Marie
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav