Území MAS Blanský les - Netolicko

Hradce – kaplička na rozcestí

Detailní popis: lidová klasicizující, Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k severovýchodu. Jihozápadní průčelí vyplňuje velký, valeně zaklenutý výklenek obdélného půdorysu, uzavřený novodobými mřížovými dvířky, jejichž pruty tvoří čtverce. Klenba výklenku je nepatrně zůžená, zadní stěna výklenku je osazena menším obrazem Nejsvětějšího Srdce Páně. Plocha průčelí hladká, ukončená kladím, ohraničeného mělkými profilovanými římsami. Na horní římsu dosedá fabionová římsa nesoucí převýšený trojúhelníkový štít, rámovaný deskovou obvodovou římsou. Vpadlina štítu hladká bez výzdoby. Boční stěny hladké, stejně jako zadní stěna, přecházející do trojúhelníkového štítu. Celá hmota kaple vyrůstá ze soklu odděleného od korpusu výraznou oblounovou soklovou římsou. Sedlovou střechu kryjí prejzy.

Název objektu:Hradce – kaplička na rozcestí
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Hradce
Katastrální území:Hradce u Homol
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1,5 x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li):obraz – Nejsvětější Srdce Páně
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav