Území MAS Blanský les - Netolicko

Hracholusky – kaplička

Detailní popis: Barva žlutá, dřevěná dvířka hnědá, střecha taška pálená, na okraji obce, u potoka, směrem na Prachatice. Prostá zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, výklenkem orientovaná k jihu. Hlavní jižní průčelí je otevřeno vysokým hlubokým valeným výkenkem obdélného půdorysu a kolmých špalet. Výklenek uzavírá dřevěný rám, ve spodní části výplňový, horní dvě třetiny otevřené se zbytky vyřezávaných balustrových příček. Průčelí ukončuje mírně vysazená fabionová římsa. Zpoza ní vyrůstá mírně převýšený trojúhelnový štít bez členění a výzdoby. Z jeho vrcholu vyrůstá ozdobný dvouramenný kříž. Boční stěny hladké, ukončené fabionovou římsou, stejně jako stěna závěru přecházející do trojúhelníkového štítu.

Název objektu:Hracholusky – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Hracholusky
Katastrální území:Hracholusky u Prachatic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,2m x 0,8m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav