Území MAS Sdružení Růže

Horní Stropnice 1

Detailní popis: Pod dubem (?) u silnice z Horní Stropnice kolem koupaliště do Dlouhé Stropnice. Proti koupališti. Nejasné hranice parcel. Zřejmě na původním místě je kamenný sokl (mimo foto) 63 x 81 x 20, vedle něj leží na dvě části rozlomené tělo pomníku v původním rozměru 29 x 50 x 150 cm. Nad ním chybí kříž, pravděpodobně velký litěný. V místě se schází mládež a dělá nepořádek.

Název objektu:Horní Stropnice 1
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Horní Stropnice
Katastrální území:Dlouhá Stropnice 644161
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Obec Horní Stropnice ?
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:rozpadlá, leží
Konstrukce:kámen
Nápis:1890
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní