Území MAS Blanský les - Netolicko

Homole – návesní kaple

Detailní popis: kaple sv. Josefa, prostá bez slohových prvků, děná mírně obdélná stavba s představěnou zvonicí a rovným závěrem, orientovaná k východu. Loď mírně obdélná, na bočních, hladce omítnutých stěnách je prolomeno obdélné hrotité okno, osazené v síle zdiva dřevěným okenním rámem děleným na osm čtvercových tabulek zasklených novým reliéfním sklem. Rovný závěr kaple je bez otvorů a architektonického členění. Do západního průčelí kaple je vestavěna hranolová zvonice ukončená oplechovanou jehlancovou, dole rozšířenou střechou, vysazenou na hladké římse. V podstřeší zvonice jsou prolomeny malé hrotité prostupy, za nimiž je zavěšen zvon. V ose západního průčelí zvonice je prolomen obdélný hrotitý portál bez ostění, osazený v síle zdiva novými výplňovými dveřmi v horní polovině prosklenými a s hrotitým proskleným nadsvětlíkem rozděleným vertikální lištou. Kapli uzavírá sedlová, nad závěrem valbová střecha krytá taškami Bramac. Od terenu odděluje kapli pouze malovaný sokl. Interier lodi je zaklenut hladkou zrcadlovou klenbou bez výzdoby, stěny rovněž hladké bez výzdoby prolamují okenní výklenky s kolmými špaletami. Z předsíně do lodi se prochází hrotitým vstupem bez ostění a dveří. Předsíň, respektive podvěží, uzavírá plochý dřevěný strop. Do jižní stěny podvěží je zasazena půlkruhová kropenka. V podvěží i lodi je položena nová šedá glazovaná dlažba. Exterier i interier kaple jsou opatřeny čistě bílým nátěrem, sokl světle šedý.

Název objektu:Homole – návesní kaple
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Homole
Katastrální území:Homole
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:3m x 5m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:20. léta 20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav