Území MAS Sdružení Růže

Hlinov

Detailní popis: Kamenný podstavec v místě neobvyklého lyrovitého tvaru na kamenném schodu 40 x 69 cm. Chybí kříž, původně pravděpodobně litěnný. Objekt je v úvozu na vrcholu kopce na hranici několika parcel. V současnosti nepřístupný, je uvnitř areálu pastvin. Eroze a dobytek způsobí zřejmě brzy pád pomníku.

Název objektu:Hlinov
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Nové Hrady
Katastrální území:Údolí u Nových Hradů 706272
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Parcela není zapsána na LV
Neznámý vlastník:ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:37 x 52 x 111
Konstrukce:kámen
Nápis:není
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:není
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní