Heřmaň - Pomník padlým v 1. Světové válce
Území MAS Pomalší

Heřmaň – Pomník padlým v 1. Světové válce

Detailní popis: Pomník se nachází jižně od obce cca 200 m za posledním stavením, je přístupný po zpevněné cestě. V roce 1921 jej vybudoval místní rodák Josef Krátký se spoluobčany na počest vyhlášení samostatné Československé republiky a k uctění heřmaňských rodáků padlých v 1. světové válce. Pomník má tvar mohyly. Na 4 žulových deskách pod vrcholovým jehlanem jsou vytesána jména 4 českých velikánů: T. G. Masaryka, Jana Žižky, Jana Husa a J. A. Komenského. Na menších deskách jsou pak vyryta jména padlých. V roce 2011 bude provedena obnova pomníku v rámci programu LEADER MAS Pomalší.

Název objektu:Heřmaň – Pomník padlým v 1. Světové válce
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Heřmaň
Katastrální území:Heřmaň
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:jiná
Půdorys:netypický
Rozměry: 
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1921
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav