Území MAS Blanský les - Netolicko

Habří – kaplička u zříceniny

Detailní popis: Kaple u zříceniny kostela sv. Víta. Ke zříceninám kostela obyvatelé chodívali prosit v době velkého sucha nebo mokra. Jako kultovní předmět sloužil obraz sv. Víta. V létě roku 1884 se v době velkého sucha konalo velké procesí k obrazu sv.Víta z obcí Habří, Kvítkovice a Lipí. Jako zázrakem po skončení procesí začalo pršet a k uctění této události rozhodly se ženy z Kvítkovic pořídit na místo poškozeného obrazu sv.Víta obraz nový, jehož zhotovení zadaly Bedřichu Kamarýtovi. Aby nový obraz nebyl vystaven povětrnostním vlivům, rozhodly se občané z Kvítkova a Habří vystavět pro obraz novou kapli zasvěcenou sv.Vítu. Pozemek ke stavbě kaple věnoval bezplatně vyšebrodský opat, stejně jako dřevo z klášterních lesů potřebné ke stavbě a starý oltář Ukřižování Krista. Cihly ke stavbě darovali Kvítkovští, Haberští přivezly potřebný kámen, písek a vápno a vykonali většinu stavebních prací. Hrubá stavba kaple tak byla záhy hotova. Před dokončením interieru a vybavení však Kvítkovští odmítli věnovat další prostředky a obec Habří sama dostatek financí neměla. Pět let tak zůstala kaple nedostavěná a až na jaře roku 1890 se Haberští tozhodli k jejímu dokončení. Vnitřní vybavení kaple bylo pořízeno z darů. Vyšebrodský opat Leopold Vačkář věnoval hlavní oltář, který po úpravách byl osazen zázračným obrazem sv.Víta, antependium a dva oltářní polštáře věnovala Františka Steinzová, manželka zdejšího revírníka, druhé dva pro smuteční bohoslužby Anna Chromá, choť místního řídícího učitele. Jan Kořán a Adolf Edelbauer darovali kříž pocházející z varny někdejšího haberského pivovaru, Pavel Šimandl daroval obraz. Kolem kaple vysázel revírník Alois Streinz kaštany. Dokončenou kapli slavnostně vysvětil 15.6.1890 dubenský farář Bartoloměj Berger. Kaple je zakryta sedlovou střechou s výrazným podbitým přesahem přecházejícím do ozdobného zubořezu. Štítový přesah zdobí po obvodu dřevěná vyřezávaná ostřešnice propojená ve vrcholu křížovým trámem.Střecha je pokryta dvojitě kladenými bobrovkami. Loď kaple je uzavřena bedněným otevřeným krovem kýlového tvaru. Hladce omítnuté bíle natřené stěny jsou v závěru řídce pokryty žlutými šesticípími hvězdami, při vstupu zvýrazňuje spodní třetinu zdí okrový ornamentální váleček a hnědě natřený sokl. Podlahu kryje glazovaná černo-šedá dlažba s motivem černého kruhu v němž je vepsán šedý kosočtverec s konkávně prohnutými stranami. Podlaha závěru je zvýšena stupněm. Exterier kaple je opatřen bílým nátěrem, architektonické prvky okrové, sokl světle šedý, dřevěné římsy kolem střechy v barvě bílé kávy. Interier bílý, posetý žlutými hvězdami, dřevěný strop světle hnědý.

Název objektu:Habří – kaplička u zříceniny
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Habří
Katastrální území:Habří u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1890
Mobiliář (existuje-li):socha sv. Linharta – dřevo, řezba, polychromie. Vý
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:NPÚ – č.228
Stav památky:Uspokojivý stav