Území MAS Blanský les - Netolicko

Habří – kaplička na rozcestí

Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice na rozcestí silnic Kvítkovice – Lipí. Zděná kaple byla postavena na místě starší stavby, která stála uprostřed rozcestí. U staré kaple stály dva stromy. Jejich kořeny narušovaly zdivo a ohrožovaly stabilitu kaple, která se začala naklánět. Václav Chromý (sedlák z čp.9) se proto rozhodl starou stavbu strhnout a na jejím místě postavit novou kapli. Ta už však nebyla postavena na původním místě, protože už předchozí kaplička byla překážkou na cestě Lipí – Kvítkovice, ale byla umístěna do kraje zahrady Vojtěcha Chromého (čp.11). Při bourání staré kaple se našla lidská kostra, nabízí se tedy hypotéza, že kapli postavili na památku smrti tohoto člověka.

Název objektu:Habří – kaplička na rozcestí
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Habří
Katastrální území:Habří u Lipí
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1892
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození