Území MAS Blanský les - Netolicko

Dubné/Branišov – křížek u hl. silnice

Název objektu:Dubné/Branišov – křížek u hl. silnice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Dubné
Katastrální území:Dubné
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:čtverec
Rozměry:0,5 m x 0,5 m
Konstrukce:kámen a litina
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci

Detailní popis: Obraz Panny Marie, nápis: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus