Území MAS Sdružení Růže

Dřevěný kříž u Svaté Trojice

Detailní popis: Jedná se o velký dřevěný kříž výška 270 cm, zasazený do kamenného soklu s nápisem: POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Na kříži je umístěna litinová plastika Krista. Zřejmě se jedná o repliku – nově zhotovený dřevěný kříž, který podélně puká (zřejmě vyroben z nevyzrálého dřeva), kámen zašlý. V případě rekonstrukce kámen očistit, případně osadit nový kříž a zvážit nahrazení stávající litinové plastiky (která je nevhodně připevněna křížovými šrouby) kresbou Krista na plechu (je lehčí a vhodnější pro dřevěné konstrukce).

Název objektu:Dřevěný kříž u Svaté Trojice
MAS:Sdružení Růže
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Obec:Trhové Sviny
Katastrální území:Trhové Sviny
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník:ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):Město Trhové Sviny
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:60x50x370 cm
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:POCHVÁLEN BUĎ PAN JEŽÍŠ KRISTUS
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):litinová plastika Krista
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození