Doubravice - Kaple 4
Území MAS Pomalší

Doubravice – Kaple 4

Detailní popis: Bližší popis kapličky je možné nalézt v knížce o obci Doubravice, která je k dispozici např. na obecním úřadě.

Název objektu:Doubravice – Kaple 4
MAS:Pomalší
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Doubravice
Katastrální území:Doubravice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:USKP r.č. 18102/3-275
Stav památky:Po rekonstrukci
Doubravice - Kaple 4