Území MAS Blanský les - Netolicko

Dobčice – kaplička u silnice

Detailní popis: Výklenková kaplička na rozcestí Dobčice – Lipanovice. Uvnitř obrázek sv. Veroniky. Hrubá, archaicky působí stavba postavená čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose hladkého východního průčelí je prolomen hluboký segmentově zaklenutý výklenek, uzavřený ozdobnými kovanými dvířky. Plochu průčelí ukončuje profilovaná podstřešní římsa, obíhající i boční stěny, na průčelí krytá taškami. Z římsy vyrůstá mírně převýšený obloučkový štít lemovaný širokou římsou. Střed štítu zdobí štukový obdélný rám s letopočtem 1842. Na spodním okraji štítu stojí zbytky zděného soklíku, z vrcholu štítu vyrůstá prostý kříž. Boční stěny hladce omítnuté, ukončené zmíněnou římsou, zadní stěna přechází bez architektonického členění do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí tašky. Všechny vnější i vnitřní plochy kaple kryje bílý nátěr.

Název objektu:Dobčice – kaplička u silnice
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Lipanovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:r. 1842
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:č 569 (NPÚ)
Stav památky:Uspokojivý stav