Území MAS Blanský les - Netolicko

Dobčice – kaplička u rozcestí

Detailní popis: Kaplička je u rozcestí Lhenice x Chvalovice. Oprava kapličky v r.2008, uvnitř obrázek sv. Magdalény. Prostá hranolová stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientována k západu. V ose východního průčelí je prolomen obdélný, zaobleně zaklenutý výklenek, původně osazený obrazem sv. Jana Nepomuckého. Zbývající plocha průčelí hladce omítnutá, bez architektonického členění přechází do hladkého trojúhelníkového štítu rámovaného mohutnou přesahující římsou, která pokračuje jako podstřešní římsa na bočních stěnách kaple. Boční stěny hladce omítnuté, nezdobené, stejně jako zadní stěna přecházející do trojúhelníkového štítu. Celá kaple stojí na mohutném kamenném soklu, vyrovnávajícím nerovnost terenu. Sedlovou střechu kryjí jednoduše kladené tašky bobrovky. Vnější plochu kaple kryje růžovo-fialový nátěr, vnitřní plochy výklenku a římsa bílé, sokl z režného zdiva ponechán v přirozené barvě kamene.

Název objektu:Dobčice – kaplička u rozcestí
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Záboří
Katastrální území:Lipanovice
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:konec 19. století – počátek 20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:NPÚ – č.5626
Stav památky:Po rekonstrukci