Území MAS Sdružení Růže

Děkanské Skaliny

Detailní popis: U silnice pod vsí směrem na Ličov. Na hranici pozemků. Soška Krista na kříži a patrona. V kraji a době poměrně neobvyklý český text. Vzhledem k těsné blízkosti silnice a porostu u ní a nepořádku působí památka přes svůj dobrý stav neutěšeně.

Název objektu:Děkanské Skaliny
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Benešov nad Černou
Katastrální území:Děkanské Skaliny 683621
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):soukromý
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry:37 x 57 x 321
Konstrukce:kámen
Nápis:Pochválen buď Pan Ježíš Kristus 1917
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1917
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav