Území MAS Blanský les - Netolicko

Dehtáře – kaplička

Detailní popis: Výklenková kaplička zv.Bártů u silnice Dehtáře – Břehov. Prostá zděná stavba čtvercového půdorysu, orientovaná k západu. Celá hmota kaple vyrůstá z výrazně rozšířeného soklu. Stěny hladce omítnuté bez výzdoby, ukončené jednoduchou odstupněnou podstřešní římsou. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný valeně zaklenutý výklenek uzavřený mříží, jejíž pruty vytváří čtvercová pole. Průčelí i zadní stěnu završuje hladký trojúhelníkový štít bez výzdoby. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Z hřebene střechy vyrůstá plochý kovaný jetelový kříž s paprsky svatozáře mezi rameny.

Název objektu:Dehtáře – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Žabovřesky
Katastrální území:Dehtáře u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:čtverec
Rozměry:1,5 x 1,5 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. pol. 19. st.
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození