Území MAS Blanský les - Netolicko

Dehtáře – boží muka

Detailní popis: Modrá boží muka v intravilánu osady Dehtáře (na rozcestí Žabovřesky-Břehov). Klasická pilířková boží muka vyrůstající z mohutného rozšiřujícího se soklu. Štíhlý hranolový dřík dělí výrazná zaoblená římsa, na níž navazuje hranolová nástavba se 4 segmentovými v půdorysu půlkruhovými výklenky. Nástavbu ukončuje profilovaná podstřešní římsa, na níž dosedá nízká valbová střecha krytá prejzy. Z vrcholu střechy vyrůstá kovaný dvouramenný jetelový kříž. Celá hmota božích muk, včetně výklenků, je opatřena modrým nátěrem.

Název objektu:Dehtáře – boží muka
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Žabovřesky
Katastrální území:Dehtáře u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:19. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav