Území MAS Blanský les - Netolicko

Chvalovice – kaplička

Detailní popis: Zděná stavba postavená na mírně příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientovaná k jihu. Hlavní jižní průčelí vyplňuje hluboký výklenek čtvercového půdorysu, plochostropý, otevřený valeným obloukem. Stěny výklenku hladké, kolmé špalety. Dle charakteru výklenku v něm patrně stála socha. Průčelní stěnu dělí v úrovni paty klenby výklenku jednuduše profilovaná římsa. Stěnu ukončuje nízké kladí v podobě fabionové římsy ohraničené drobnou oblounovou římsičkou. Hrubá obdélná korunní římsa krytá cihlami. Zpoza římsy vyrůstá převýšený lichoběžníkový štít s prohnutými bočními hranami a zaobleným završením. Hranu štítu lemuje drobná oblounová římsička. Boční stěny hladké, ukončené římsami jako průčelí. Zadní stěna hladká, přechází do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí tašky tvarovky a bobrovky. Kaple stojí na vysokém rozšířeném soklu vyrovnábajícím nerovnost terenu.

Název objektu:Chvalovice – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Chvalovice
Katastrální území:Chvalovice u Netolic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,2m x 1m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):obraz P. Marie + 2 malé bezcenné, lucernička
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav