Území MAS Sdružení Růže

Cetviny 7

Detailní popis: Na balvanu u cesty podél Malše proti mlýnu na rakouské straně. Dvojtý kříž 35 cm. Obraz Panny Marei Sedmibolestné s Kristem. Kaplička shora prasklá, jen provizorně opravená.

Název objektu:Cetviny 7
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Dolní Dvořiště
Katastrální území:Cetviny 744255
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Lesy České republiky
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:31 x 52 x 103
Konstrukce:kámen
Nápis:IA 1840
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1840
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Mírné poškození