Území MAS Sdružení Růže

Cetviny 5

Detailní popis: V těsné blízkosti kapličky Cetviny 4 Lesní. Tesaná výklenková kaplička v kraji zcela neobvyklá, bohatě kamenicky zdobená. V otevřeném výklenku reprodukce, zřejmě stránka z kalendáře. Pod výklenkem šest prázdných otvorů naznačuje původně umístěnou desku. Kaplička stojí na hrubě opracovaném kameni cca 90 x 115 x 72. Kámen kapličky je omšelý, částečně porostlý lišejníky, některé detaily jsou mírně poškozené. Ale celkový stav odpovídá stáří a duchu stavby.

Název objektu:Cetviny 5
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Dolní Dvořiště
Katastrální území:Cetviny 744255
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Lesy České republiky
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:28 x 64 x 177
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu:ne
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav