Území MAS Sdružení Růže

Cetviny 4 – Lesní

Detailní popis: Kaplička je na cestě pokračující dál za renovovanou křížovou cestou. Kaplička evokuje jeskyni, je stavěna z hrubě opracovaných neomítnutých místních balvanů. Uzavřena je lehkou stáčenou mříží. Uvnitř je původní sloupková kamenná kasička. Celou kapličku překrývá novodobá dřevěná konstrukce cca 270 x 330 cm. Na jejích sloupcích reprodukce fotografií původního stavu kapličky. Pod kapličkou je novodobě upravená kopule historické studánky s léčivou (zázračnou?) vodou. V těsném sousedství kapličky je další sakrální památka, viz Cetviny 5.

Název objektu:Cetviny 4 – Lesní
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Dolní Dvořiště
Katastrální území:Cetviny 744255
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Lesy České republiky
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:200 x 265
Konstrukce:kámen
Nápis:není
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):socha Panny Marie, obrazy P.M a Krista
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci