Území MAS Sdružení Růže

Cetviny 3 – Farská

Detailní popis: Na konci renovované křížové cesty. Kaplička po starší opravě, místa stékání vody po omýtce jsou zelená. Nově nenabílená. Kaplička je uzavřena mříží a plexisklem. Na vrcholu nad vstupem na malé báni dvojitý křížek. Kaplička svým vybavením upomíná na dřívější časté užívání, v současnosti zašlá a nevyužívaná.

Název objektu:Cetviny 3 – Farská
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Dolní Dvořiště
Katastrální území:Cetviny 744255
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):Lesy České republiky
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:350 x 330
Konstrukce:zdivo
Nápis:1844
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1844
Mobiliář (existuje-li):malý oltář? sakrální předměty
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav