Území MAS Sdružení Růže

Cetviny 2 – Křížová cesta

Detailní popis: Křížová cesta začíná na louce nad Cetvinami a končí u Farské kapličky. Dolní část kapličky je 44 x 58 x 63, horní 15 x 45 x 79. Křížek 23 cm Kromě poslednmí nemají zastavení žádný nápis. Zastavení jsou zpravidla těsně u esty, některá však ve strmém svahu nad ní. Počátek křížové cesty je přístupný pouze přes louku.

Název objektu:Cetviny 2 – Křížová cesta
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Dolní Dvořiště
Katastrální území:Cetviny 744255
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:44 x 58 x 142
Konstrukce:kámen
Nápis:IK 1883
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci