Území MAS Sdružení Růže

Cetviny 1 Hl.Sebastian

Detailní popis: Kaplička je v remízku uvnitř pastevního areálu. Od cetvinského hřbitova k ní ukazuje směrovka. Přístupnost z této strany je daná pastvou dobytka. Majitel podle všeho přechod přes pastvinu toleruje. Kaplička po rozzsáhlé rekonstrukci, pouze střecha s eternitem a mechem je starší, ale v pořádku. Novodobý obraz Sv.Sebastiana nad zobrazením původních Cetvin.

Název objektu:Cetviny 1 Hl.Sebastian
MAS:Sdružení Růže
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Kaplice
Obec:Dolní Dvořiště
Katastrální území:Cetviny 744255
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný):soukromý
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:231 x 333
Konstrukce:zdivo
Nápis:HL. SEBASTIAN
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li):Obraz, kříž s Kristem, lucerna atd.
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci