Území MAS Blanský les - Netolicko

Čakovec – zvonička

Název objektu:Čakovec – zvonička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Čakov
Katastrální území:Čakovec
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:jiná
Půdorys:netypický
Rozměry: 
Konstrukce:dřevo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: Zvonička na návsi v Čakovci.