Území MAS Blanský les - Netolicko

Čakov – křížek na křižovatce

Název objektu:Čakov – křížek na křižovatce
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Čakov
Katastrální území:Čakov u Čes. Budějovic
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: Křížek v obci na křižovatce Čakov – Holašovice.