Území MAS Blanský les - Netolicko

Brloh – kaplička na Rohách

Název objektu:Brloh – kaplička na Rohách
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Český Krumlov
Obec:Brloh
Katastrální území:Jánské Údolí
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:0,8 m x 1,3 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:konec 18. stol., poč. 19.
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: Opravena z programu Leader MAS Blanský les – Netolicko v roce 2010, zasvěcena Panně Marii Kájovské. Zděná, omítaná, výklenková kaplička na obdélném půdorysu,odsazena od terénu omítaným soklem, ve štuku oddělena oblou římsou. Hranol se vychyluje od svislé osy v důsledku příliš blízko roustoucí dnes již zubožené velké lípy. Kaplička je přikryta sedlovou stříškou, pokladenou zbytky prejzů. Přední stěnu otevírá nika, zaklenuta valeně. Nika byla orámována štukovými pilastry, nahoru se zužujícími, pod jemnou konzolkou jsou zbytky štukvých střapců. Nad nikou je kaplička ukončena půlkruhovým štítovým nástavcem, odděleným plastickou římsou, pokladenou bobrovkami, římsa probíhá i na boční stěny. Na vrcholu štítu je osazen kovaný jetelový křížek. Boční stěny jsou hladké, zadní rovněž.