Území MAS Blanský les - Netolicko

Břehov – kříž na kraji obce

Název objektu:Břehov – kříž na kraji obce
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Břehov
Katastrální území:Břehov
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:obdélník
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:Pochválen buď Pán Ježíš Kristus
Překlad nápisu: 
Datace vzniku: 
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Uspokojivý stav

Detailní popis: Křížek v intravilánu obce Břehov.