Území MAS Blanský les - Netolicko

Branišov – kaplička

Název objektu:Branišov – kaplička
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Branišov
Katastrální území:Branišov
Vlastník objektu:Obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 2
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1856
Mobiliář (existuje-li):socha Panny Marie
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci

Detailní popis: Zděná stavba postavená na čtvercovém půdorysu, orientovaná k jihozápadu. V ose hlavního průčelí je prolomen půlkruhově zaklenutý portál, vyplňující většinu stěny, uzavřený dřevěnou příčkovou mříží. Zaklenutí portálu dosedá na profilovanou patku, přecházející na vnější stěnu jako římsa, ukončující hladkou lizenu po stranách portálu. Zaklenutí zdobí štukový profilovaný klenák opatřený nízkým obdélným hlavním klenákem, ve kterém je vyryt letopočet 1856. Římsu pilastru prodlužuje triglyf ukončený v široké, profilované kryté římse, uprostřed přetržené, oddělující průčelí od obloučkového štítu. Štít hladký, na hraně krytý taškami a v ploše zdobený štukovým čtvercovým rámem, vyplněným dříve obrazem Nejsvětější Trojice. Vrchol štítu zdobil patrně štukový kalich s hostií. Průčelí kaple uzavírají po stranách odszaená nároží, vyplněná výraznými polosloupy, ukončené plochou krycí deskou a hlavicí. Boční stěny hladké, ukončené podstřešní profilovanou římsou, zadní stěna hladká, prolomená ve vrcholu kruhovým oknem, přechází do trojúhelníkového štítu. Hmota kaple vyrůstá z nízkého soklu, na průčelí doplněného přístupovým stupněm, sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Stísněný vnitřní prostor je zaklenut valenou klenbou, oddělenou od bočních stěn výraznou profilovanou římsou. Střed klenby zdobí štuková, barevně provedená rozeta, boční stěny hladké, nečleněné. Ve vrcholu západní stěny je prolomeno kruhové okno s mírně rozevřenými špaletami, osazené rámem proskleným žlutým sklem s vepsaným fialovým křížem. Přizděná menza tumbového tvaru s rytým mariogramem na čelní stěně, krytá přesahující deskou nevhodně krytou dlaždičkami. Nová cihlová podlaha. Vnější plochy kaple kryje bílý nátěr, architektonické prvky kolem zaklenutí portálu a nároží hnědo-fialové, sokl šedý. Interier opatřen bílým nátěrem, červeno-modro-žlutá rozeta na klenbě.