Území MAS Blanský les - Netolicko

Branišov – kaplička na samotě U Lesa

Název objektu:Branišov – kaplička na samotě U Lesa
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Branišov
Katastrální území:Branišov u Dubného
Vlastník objektu:soukromý
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:2,5 m x 4 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:konec 19. – počátek 20. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní

Detailní popis: Kaple na samotě U Lesa, zbudovaná roku 1915 na paměť zesnulého Josefa Gramana nákladem jeho ženy Kateřiny. Zděná stavba postavená a obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientována k severovýchodu. V ose hlavního průčelí je prolomen valeně zaklenutý portál, lemovaný hladkým klenákem, který přechází do hladké římsy v úrovni patky klenutí, horizontálně dělící. Portál je osazen na vnitřní líci dvoukřídlými palubkovými dveřmi s oválným proskleným oknem. průčelní stěnu. Nároží průčelí je opatřeno širokou hladkou lizenou, ukončenou přetrženou profilovanou římsou, která na bočních stěnách pokračuje jako podstřešní římsa. Přetržená římsa odděluje průčelí od obloučkového, trojúhelníkovitě ukončeného štítu, rámovaného profilovanou obvodovou římsou, ve středu štítu štukové kruhové pole, nad ním reliéfní kalich. Štít završuje krátký sloupek, z něhož patrně vyrůstal kovaný kříž. Boční stěny jsou hladce omítnuté, ukončené zmíněnou římsou, v ose je prolomeno půlkruhově ukončené okno s kolmými špaletami a rovným parapetem, osazené dřevěným rámem v podobě dvou hrotitých oken prosklených dříve barevnými skly (zachováno pouze torzbarevných skel). Trojboký závěr hladký, nečleněný, ukončený pouze profilovanou římsou. Celá hmota kaple vyrůstá ze zvýrazněného soklu, sedlovou, nad závěrem valbovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Obdélná loď i závěr kaple je zaklenut zrcadlovou klenbou bez další výzdoby. Hladce omítnurté stěny prosvětlují pouze okenní výklenky s kolmými špaletami, v ploše mezi oknem a pomyslným vítězným obloukem je na každé straně prolomen plochý, hrotitý výklenek pro umístění soch. Podlahu kryje šedá glazovaná dlažba. Vnější plochy kpale kryje bílý nátěr, sokl šedý. Stěny interieru růžové, klenba, závěr, výklenky a okenní špalety bílé. Interier – Anděl strážce, Kristus na hoře Olivetské, sv. Václav