Území MAS Blanský les - Netolicko

Boršov nad Vltavou – směr Černý Dub

Název objektu:Boršov nad Vltavou – křížek – směr Černý Dub
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Boršov nad Vltavou
Katastrální území:Boršov nad Vltavou
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kříž, křížek
Půdorys:čtverec
Rozměry: 
Konstrukce:kombinovaný
Nápis:Pochválen buď Pán Ježíš Kristus
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:1862
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Po rekonstrukci

Detailní popis: Na kamenném soklu nápis – 1862, Franz Meumr