Boršov nad Vltavou - kaplička za kostelem
Území MAS Blanský les - Netolicko

Boršov nad Vltavou – kaplička za kostelem

Název objektu:Boršov nad Vltavou – kaplička za kostelem
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Obec:Boršov nad Vltavou
Katastrální území:Boršov nad Vltavou
Vlastník objektu: 
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:kaple, kaplička
Půdorys:obdélník
Rozměry:1,5 m x 1 m
Konstrukce:zdivo
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:2. polovina 18. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ano
Seznam a číslo:ÚSKP – 27194/3-50
Stav památky:Havarijní

Detailní popis: Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k západu V ose východního průčelí je prolomena hluboká, valeně zaklenutá nika, uzavřená na vnějším líci proskleným dvoukřídlým oknem a pseudobarokní (?) dvoukřídlou mříží se segmentově zvlněnou horní hranou. Plochu vyplňují částečně tordované, na koncích stočené pruty, ve středu křídel oválné kartuše s iniciálou F a B. Záklenek tvoří výtvarně odlišná výplň z patrně vavřínových úponků, uprostřed kruhový terč s letopočtem 1901. Výklenek je bez ostění, ve vrcholu zdobený hladkým lichoběžníkovým klenákem, v úrovni patky dělí průčelí hladká římsa, přesahující i na okraj boční stěny. Průčelí ukončuje hladké kladí, na něž navazuje lichoběžníkový vysoko převýšený štít, rámovaný profilovanou obvodovou římsou, plochu šítu vyplňuje hladká vpadlina. Boční stěny hladké, ukončené širokou profilovanou podstřešní římsou. Na straně průčelí římsa začíná za pomyslnou šířkou štítu. Podstřešní římsou je ukončena rovněž jinak hladká, nečleněná zadní stěna kaple. Celá hmota kaple vyrůstá z vysokého soklu, připojeného na hranolový korpus kaple vyžlabenou soklovou římsou. Velmi nízká valbová střecha je kryta prejzy. splývá z levého ramene přes záda a pravý bok, pravou rukou ukazuje k postavě sedícího Boha Otce; postava je červeně konturována. Vpravo sedící postava Boha Otce v bílém šatu, nohy jsou zahaleny do žlutého zřaseného pláště, za hlavou trojúhelníková svatozář, levou rukou přidržuje modrou zeměkouli, pravou ukazuje ke kolenu Krista; postava je červeně konturována. Ve vrcholu výjevu se vznáší holubice jako symbol Ducha svatého, od které spadají k oběma postavám paprsky svatozáře. Obraz je zasazen v iluzivním „profilovaném“ rámu, na spodní straně zvlněném a zdobeném rozměrným žlutým rokajem. Jižní stěnu pokrývá postava sv. Kateřiny v červeném šatu s hlubokým dekoltem, na hlavě zlatá koruna, nad níž kruhová svatozář, v prsou zabodnutý šíp, vpravou rukou se opírá o meč. Vpravo od sv. Kateřiny další postava světce, zahaleného do žlutavého šatu a pláště, pravá ruka na prsou, v levé málo čitelný atribut, snad kyj (?). Hlava s kruhovou svatozáří je natočena ke sv. Kateřině, tmavé oblačné pozadí. Obraz je zasazen ve vínovém iluzivním „profilovaném“ rámu. Na severní stěně obraz sv. Václava v plátové zbroji, vínový rozhalený plášť s širokým hermelínovým límcem, na hlavě knížecí koruna, levou rukou přidržuje bílou korouhev, stojící zcela na pravé straně obrazu. Za sv. Václavem vystupuje postava sv. Ludmily ve žlutém šatu a bílém zavití hlavy. Tmavé pzadí. Obraz je zasazen ve vínovém iluzivním „profilovaném“ rámu. Valený strop pokrývá tmavě růžová malba ve žlutém rámu, zdobená na krátkých stranách velkými žlutými rokaji. Vnější plochu stěn pokrývá okrový nátěr, architektonické prvky bílé, sokl světle šedý. Vnitřní plochy viz interier.