Území MAS Blanský les - Netolicko

Babice – křížek u morového sloupu

Název objektu:Babice – boží muka – morový sloup
MAS:Blanský les – Netolicko
Okres:Prachatice
Obec s rozšířenou působností:Prachatice
Obec:Babice
Katastrální území:Babice u Netolic
Vlastník objektu:obec
Vlastník pozemku (je-li jiný): 
Neznámý vlastník: 
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): 
Typ objektu:boží muka
Půdorys:čtverec
Rozměry:0,4m x 0,4m
Konstrukce:kámen
Nápis: 
Překlad nápisu: 
Datace vzniku:17. století
Mobiliář (existuje-li): 
Objekt památkově chráněn:Ne
Seznam a číslo: 
Stav památky:Havarijní

Detailní popis: cca 50 m od okraje obce Babice u staré cesty na Lužice. Kamenná boží muka s hlavicí, podle místní tradice nazývaná morový sloup, na památku vymření obce na mor.Žulová sloupková boží muka. Nízký plochý sokl, ze které vyrůstá štíhlý hranolový dřík s okosenými hranami, nad soklem a pod vrcholem zkosení trojúhelníkové, vytvářející optický dojem podstavy a hlavice. Na vrchol dříku dosedá zkosenou římsou rozšířená lucernová nástavba otevřená na dvou stranách plochými obdélnými nikami s trojúhelníkovým štítovým završením. Výzdoba nik nedochována. Zbývající dvě strany tvarově shodná, bez nik. V místě průniku sedlových stříšek nik vyrůstal patrně prostý kamenný kříž, uražený. Boží muka obílena, nátěr opršelý. Tvarově shodná s božími muky v Mahouši.