Zvíkov - křížek

Název objektu: Zvíkov - křížek
MAS: Pomalší
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Zvíkov
Katastrální území: Zvíkov
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis: INRI
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): socha ukřižovaného Krista, P. Maria
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: USKP r.č. 46377/3-1356
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: