Zveřetice - křížek

Název objektu: Zveřetice - křížek
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Zvěřetice
Katastrální území: Zvěřetice
Parcelní číslo:  
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry: 0,4m x 0,4m
Konstrukce: kombinovaný
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: počátek 20. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: cca 50 m od okraje vsi Zvěřetice směrem od hlavní silnice II/145, litina + kámen