Zlatá Koruna - boží muka

Název objektu: Zlatá Koruna - boží muka
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
Obec: Zlatá Koruna
Katastrální území: Zlatá Koruna
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: