Žitná - kaplička, u silnice směr Netolice

Název objektu: Žitná - kaplička, u silnice směr Netolice
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Hracholusky
Katastrální území: Žitná u Netolic
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 1,5 m x 1m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): obraz sv. Františka
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientována k severu. V ose hlavního severního průčelí je prolomen hluboký půlkruhový výklenek s konchou. Ve výklenku byla na velmi nízkém stupni umístěna patrně dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. Výklenek, lemovaný úzkou malovanou šambránou, uzavírají železná mřížová dvířka. Průčelní stěnu vymezují vystupující nárožní pilastry ukončené dvojitou římsovou hlavicí, nesoucí vysoké kladí rozdělené drobnou oblounovou římsou. Pilastry rostou z oblounových římsových patek a rozšířeného hranolového soklu. Z vrcholu kladí roste trojúhelný štít vymezený hrubou obdélnou a oblounovou obvodovou římsou, tvořící v ploše štítu velmi hlubokou vpadlinu. Boční stěna hladká, bez otvorů, ukončená vysokou vysazenou profilovanou podstřešní římsou, pod vrcholem probíhá drobná oblounová římsa dělící kladí na průčelí. Kolmá stěna závěru zachovává členění boční stěny oblounovou římsou a podstřešní římsou. Sedlovou, zvalbenou střechu kryjí tašky bobrovky, při okraji nad průčelím pás krytý cihlami. Z hřebene za štítem roste plochý jetelový kříž.