Žitná - kaplička, okraj obce, směr Netolice

Název objektu: Žitná - kaplička, okraj obce, směr Netolice
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Hracholusky
Katastrální území: Žitná u Netolic
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 1,2m x 0,7m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Sv. Jana Nepomuckého. Prostá zděná stavba postavená na příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientována k jihu. V ose jižního průčelí je prolomena valená nika na obdélném půdorysu, v ní je vyzděn jehlancový, v dolní části rozšířený sokl, na kterém stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Výklenek bez šambrán, obdélná parapetní římsa. Plocha průčelí hladká, přechází do převýšeného půlkruhového štítu, jehož hranu kryjí tašky bobrovky. Z vrcholu štítu roste plochý jetelový kříž. Boční stěny hladké, nečleněné, stejně jako kolmá stěna závěru. Pultová, na bocích zvalbená střecha krytá taškami bobrovkami. Kaple bez soklu.