Žár

Název objektu: Žár
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Žár
Katastrální území: Žár u Nových Hradů 794546
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 34 x 39 x 266
Konstrukce: kámen
Nápis: 1841 - DEN 20 SEPTEMBER - BAR ROTTER - AB
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1841 ?
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Monolitický kříž, pravděpodobně ne z místního kamene, ale ze žuly. Kříž nemá podstavec, "vyrůstá" přímo ze země. "Stříbrná" soška Krista. Po celkové rekonstrukci, ale s neupraveným okolím. Objekt se nachází v mladém hustém lese, asi 15 metrů od silnice od Žárského rybníka k Janovkám, v trojúhelníku odbočky na starou cestu k Žáru. Kříž je obrácen od cesty. Úprava pěšiny ke kříži a okolí kříže by nebyla náročná.