Zaliny - kříž

Název objektu: Zaliny 
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Ledenice
Katastrální území: Zaliny
Vlastník objektu: František Farka, Zaliny38
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: kámen
Nápis: Na památku po padlém vojínu Janu Farkovi ze Zalin
padl 4.října r. 1916 pohřben v pruseku u Terstu..
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 20. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Kříž v dobré kondici, mírné poškození kamene a plastiky Krista. Plot potřebuje nátěr. Celý nápis na kříži zní: "Na památku po padlém vojínu Janu Farkovi ze Zalin padl 4.října r. 1916 pohřben v Průseku u Terstu ve věku 30 roků. Láska tvá Synu náš byla k nám nevýslovná víme že v světe se jí nic nevyrovná. Pro Tebe staraly jsme se že jsi ty miloval nás a teď v naší starosti musel jsi opustit nás v té daleké zemi přejem tobě dej Buh lehké odpočinutí v hrobě".