Zahrádka - Hůrka - kaplička

Název objektu: Zahrádka - Hůrka - kaplička
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
Obec: Mirkovice
Katastrální území: Zahrádka u Mirkovic
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Kaplička za obcí Zahrádka u cesty v lokalitě Hůrka v havarijním stavu. Na zbytcích zvětralého zdiva jsou pod vápennými nátěry patrné původní barevné odstíny kapličky.