Záhorčice - kaple na návsi

Název objektu: Záhorčice - kaple na návsi
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Ćeské Budějovice
Obec: Boršov nad Vltavou
Katastrální území: Záhorčice u Vrábče
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 3m x 5m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Kaple se zvoničkou. Milá kaple se zvoničkou na palouku na návsi v osadě s 45 obyvateli. Vystavěna roku 1916 v pseudogotickém slohu na místě dřevěné zvonice. Uvnitř je oltář Panny Marie a svatostánek se sochami Panny Marie, Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Linharta.