Vyšné

Název objektu: Vyšné 
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Nové Hrady
Katastrální území: Vyšné 788872
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 66 x 81 x 190
Konstrukce: kámen
Nápis: 1891
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1891
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Za posledním statkem v lese. V současnosti zanedbané pozemky bez znatelných původních hranic parcel. Terén zřetelně v současnosti snížen proti původnímu stavu. Tělo 35 x 42 x 144. Chybí kříž.