Vyhlídky

Název objektu: Vyhlídky 
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Horní Stropnice
Katastrální území: Horní Stropnice 644196
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Pozemkový fond
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 47 x 66 x 183
Konstrukce: kámen
Nápis: 1879
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1879
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Na slepé cestě k poslednímu objektu Vyhlídek. Objekt leží na hranici parcel. Na kamenné desce 90 x 113 mohutný kamenný blok,zdobený jemnou kamenickou prací. Nad ním chybí kříž. Zachovalá kamenná část je v dobrém stavu.