Výheň - pomník

Název objektu: Výheň - pomník
MAS: Pomalší
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Netřebice
Katastrální území: Výheň
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: jiná
Půdorys: netypický
Rozměry:  
Konstrukce: kámen
Nápis: Zde se narodil dne 19.10.1908 vdp. Josef Jílek, farář v Katovicích
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Pomník zasvěcený páteru Josefu Jílkovi, katovickému faráři. Nápis: Zde se narodil dne 19.10.1908 vdp. Josef Jílek, farář v Katovicích, který byl dne 20.4.1945 popraven nacisty v Brandenburgu u Berlína - zemřel aby národ žil-