Vlachnovice-Pexů kaplička

Název objektu: Vlachnovice-Pexů kaplička
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Jílovice
Katastrální území: Kramolín
Vlastník objektu: Rodina Pexů
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): Pozemkový fond ČR
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 225x128x450 cm
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): 3 zasklené obrázky svatých, kříž s Kristem
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Nevhodná železná mříž, která rezaví a rozpadá se. U kapličky stojí 4 břízy, z nichž je jedna suchá - vhodné ji pokácet a vysadit2 nové.