Vitějovice - boží muka u hlavní silnice

Název objektu: Vitějovice - boží muka u hlavní silnice
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Vitějovice
Katastrální území: Vitějovice
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: mnohoúhelník
Rozměry: 0,7 m
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 16. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Gotická kamenná Boží muka s hlavicí a kamenným křížkem na vrcholu. Kamenná boží muka asi z 16. století. Podle pověsti byl místní rytíř pronásledován cizím rytířem a boje se přemožení proklál se zde vlastním mečem. Na památku toho byla postavena tato boží muka. Ve skutečnosti stávala ale asi o 16 m blíže, protože v důsledků budování nové silnice na Prachatice musela být přesunuta. Štíhlá kamenná boží muka stojící na širokém čtvercovém vyzděném podstavci s vybráním pro jeden stupeň. Vlastní boží muka rostou z menší rozšířené ploché základny. Dřík štíhlý hranolový s široce okosenými hranami, na spodním okraji mírně rozšířen do nízkého soklu. Na dříku patrná různá poškození a cementované spoje přeraženého dříku. Na vrchol dosedá poškozená nepravidelná vrcholová nástavba, v principu hranolová, na čelní východní stěně poškozené nároží. Nástavba je bez niky a vpadliny, případná výzdoba obrazem či malbou musela být osazena přímo na nástavbu. Z vrcholu roste malý nepravidelný kamenný rovnoramenný kříž. Boží muka nenesou žádný nápis ani letopočet. Podstavec božích muk na čtvercovém půdorysu, omítaný, krycí deska betonová.